Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úterý: při mši svaté v 15.00, která je zaměřena na seniory, bude udílení svátosti nemocných.

Čtvrtek: svátek sv. Scholastiky, panny, sestry sv. Benedikta. Mysleme v modlitbě v tento den na sestry benediktinky, zvláště komunity Venio na Bílé Hoře a v Mnichově.

Pátek: památka Panny Marie Lurdské. Světový den nemocných. V 10.00 pohřeb br. Josefa Vladimíra Šulce OSB. Mše svaté v 7.00 a v 18.00 nebudou.

Neděle: při mši svaté v 7.30 a v 18.00 společné udílení svátosti nemocných. Podmínky udílení svátosti nemocných jsou na našich informačních místech.

Středa 16. února 2022: při mši svaté v 18.00 vzpomeneme prvního výročí úmrtí prof. Jana Sokola.

Tříkrálová sbírka v naší farnosti činí: 60 591Kč. Z vybrané částky získá naše farnost 65 %, z nichž podpoříme Domov sv. Karla Boromejského v Řepích, který poskytuje služby pro seniory. Dále pak podpoříme Misionářky lásky v Kobylisích, péčují o lidi bez domova, potřebné a chudé. Podrobné informace o sbírce jsou uvedeny na našich informačních místech. Děkujeme všem, kdo jste sbírku pomohli organizovat a jakkoli finančně přispěli.

Synoda 2021-2023

V naší farnosti se připojujeme k tzv. synodální cestě, kterou vyhlásil papež František: Synoda 2021-2023. Odpovídáme na papežovo pozvání ke společné cestě. Nejde o novou aktivitu či program, ale o princip společného života, který je církvi po tisíciletí vlastní. „Synoda“ v překladu z řečtiny znamená spojení dvou slov: „s“/„spolu“ a „cesta.“ Znamená to tedy společně prožívanou cestu Božího lidu. Ježíš o sobě říká: „Já jsem cesta, pravda a život“ (srov. Jan 14, 6a). Každý pokřtěný je povolán ke společnému podílu na životě církve. To pro nás není nová zpráva. Ale tato Synoda, synodní proces je příležitostí, jak nově uchopit naši společnou cestu. Jde o pozvání k účasti, ke společnému naslouchání, k vyjádření názoru a podnětů k rozvoji našeho společenství. Cílem není najít v krátké době řešení na všechny problémy, ale příležitost k setkání a nejprve také k vděčnosti za vše, co smíme prožívat. Zároveň ale jde o vědomí potřeby aktivní účasti na životě v církvi. To vše v naslouchání Duchu svatému. Naše první společné setkání se uskuteční v neděli 20 února 2022 po mši svaté v 9.00 v bazilice.