Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: po večerní mši svaté bude úklid kostela, děkujeme všem, kdo můžete přijít pomoci.

Středa: při mši svaté v 18.00 vzpomeneme prvního výročí úmrtí prof. Jana Sokola.

Tříkrálová sbírka v naší farnosti činí: 60 591Kč. Z vybrané částky získá naše farnost 65 %, z nichž podpoříme Domov sv. Karla Boromejského v Řepích, který poskytuje služby pro seniory. Dále pak podpoříme Misionářky lásky v Kobylisích, péčují o lidi bez domova, potřebné a chudé. Podrobné informace o sbírce jsou uvedeny na našich informačních místech. Děkujeme všem, kdo jste sbírku pomohli organizovat a jakkoli finančně přispěli.

Synoda 2021 – 2023

V naší farnosti se připojujeme k tzv. synodální cestě, kterou vyhlásil papež František: Synoda 2021 – 2023. Odpovídáme na papežovo pozvání ke společné cestě. Nejde o novou aktivitu či program, ale o princip společného života, který je církvi po tisíciletí vlastní. „Synoda“ v překladu z řečtiny znamená spojení dvou slov: „s“/„spolu“ a „cesta.“ Znamená to tedy společně prožívanou cestu Božího lidu. Ježíš o sobě říká: „Já jsem cesta, pravda a život“ (srov. Jan 14, 6a). Každý pokřtěný je povolán ke společnému podílu na životě církve. To pro nás není nová zpráva. Ale tato Synoda, synodní proces je příležitostí, jak nově uchopit naši společnou cestu. Jde o pozvání k účasti, ke společnému naslouchání, k vyjádření názoru a podnětů k rozvoji našeho společenství. Cílem není najít v krátké době řešení na všechny problémy, ale příležitost k setkání a nejprve také k vděčnosti za vše, co smíme prožívat. Zároveň ale jde o vědomí potřeby aktivní účasti na životě v církvi. To vše v naslouchání Duchu svatému. Naše první společné setkání se uskuteční příští neděli 20. února 2022 po mši svaté v 9.00 v bazilice. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha