Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve. Při večerní mši svaté vzpomeneme nedožitých 95. narozenin P. Jana Kohla O.S.B., který působil v naší farnosti do r. 2013.

Úterý: svátek Stolce svatého apoštola Petra. Modlíme se především za všechny blízké spolupracovníky papeže Františka.

Středa: památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka.

Sobota: v 11.00 mše svatá v bazilice v rámci setkání mezinárodního katolického hnutí Comunione e Liberazione.

Neděle: mše svatá v 9.00 zaměřena na děti s přijetím nových ministrantů do služby. Po mši svaté v 9.00 připravíme před Vojtěškou popel na Popeleční středu. Nosme do kostela k domečku nebo do sakristie ratolesti z loňské Květné neděle.

Popeleční středou 2. března 2022 vstupujeme do doby postní. Mše svaté s udílením popelce u sv. Markéty: 7.00, 16.00 (zaměřena na děti), 18.00 a 19.30. Využijme příležitostí ke svátosti smíření před dobou postní, před Popeleční středou.

Synoda 2021 – 2023

Tuto neděli v naší farnosti zahajujeme Synodu 2021 – 2023, kterou vyhlásil papež František. Odpovídáme na papežovo pozvání ke společné cestě. Nejde o novou aktivitu či program, ale o princip společného života, který je církvi po tisíciletí vlastní. „Synoda“ v překladu z řečtiny znamená spojení dvou slov: „s“/„spolu“ a „cesta.“ Znamená to tedy společně prožívanou cestu Božího lidu. Synoda, synodní proces je příležitostí, jak nově uchopit naši společnou cestu. Jde o pozvání k účasti, ke společnému naslouchání, k vyjádření názoru a podnětů k rozvoji našeho společenství. Cílem není najít v krátké době řešení na všechny problémy, ale příležitost k setkání a nejprve také k vděčnosti za vše, co smíme prožívat. Zároveň ale jde o vědomí potřeby aktivní účasti na životě v církvi. To vše v naslouchání Duchu svatému. Naše první společné setkání se uskuteční 20. února 2022 po mši svaté v 9.00 v bazilice.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha