Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve. Při večerní mši svaté vzpomeneme nedožitých 95. narozenin P. Jana Kohla O.S.B., který působil v naší farnosti do r. 2013.

Úterý: svátek Stolce svatého apoštola Petra. Modlíme se především za všechny blízké spolupracovníky papeže Františka.

Středa: památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka.

Sobota: v 11.00 mše svatá v bazilice v rámci setkání mezinárodního katolického hnutí Comunione e Liberazione.

Neděle: mše svatá v 9.00 zaměřena na děti s přijetím nových ministrantů do služby. Po mši svaté v 9.00 připravíme před Vojtěškou popel na Popeleční středu. Nosme do kostela k domečku nebo do sakristie ratolesti z loňské Květné neděle.

Popeleční středou 2. března 2022 vstupujeme do doby postní. Mše svaté s udílením popelce u sv. Markéty: 7.00, 16.00 (zaměřena na děti), 18.00 a 19.30. Využijme příležitostí ke svátosti smíření před dobou postní, před Popeleční středou.

Synoda 2021-2023

Tuto neděli v naší farnosti zahajujeme Synodu 2021-2023, kterou vyhlásil papež František. Odpovídáme na papežovo pozvání ke společné cestě. Nejde o novou aktivitu či program, ale o princip společného života, který je církvi po tisíciletí vlastní. „Synoda“ v překladu z řečtiny znamená spojení dvou slov: „s“/„spolu“ a „cesta.“ Znamená to tedy společně prožívanou cestu Božího lidu. Synoda, synodní proces je příležitostí, jak nově uchopit naši společnou cestu. Jde o pozvání k účasti, ke společnému naslouchání, k vyjádření názoru a podnětů k rozvoji našeho společenství. Cílem není najít v krátké době řešení na všechny problémy, ale příležitost k setkání a nejprve také k vděčnosti za vše, co smíme prožívat. Zároveň ale jde o vědomí potřeby aktivní účasti na životě v církvi. To vše v naslouchání Duchu svatému. Naše první společné setkání se uskuteční 20. února 2022 po mši svaté v 9.00 v bazilice.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti