Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V říjnu 2021 zahájil v Římě papež František celocírkevní synodu s názvem „ZA CÍRKEV SYNODÁLNÍ”.

Už od starověku byl termín synoda používán pro shromáždění biskupů. Přeloženo z řečtiny znamená společnou cestu – a na ni zve papež v tuto chvíli nejenom biskupy, ale celou církev, všechny nás pokřtěné. Právě v této obtížné době, v situaci globální pandemie, masové migrace, změny klimatu, sílící nerovnosti i skandálů v církvi, jsme pozváni, abychom společně hledali cestu, jak i za těchto okolností naplňovat své poslání, totiž svědčit o Boží lásce. Chceme reflektovat, jak toto „společné putování“ v naší místní církvi realizujeme, a ptát se, k jakým krokům nás vybízí Duch Svatý, aby toto společně putování bylo intenzivnější.

Cílem synody je učit se vytvářet synodální církev, tedy společenství křesťanů,

 • kteří si pod vedením Ducha svatého budou vzájemně naslouchat a spolupracovat,
 • kteří si budou vědomi, že spoluúčast všech je nutná k tomu, aby církev žila a rostla,
 • kteří budou naplňovat své poslání přinášet novou naději do světa kolem sebe.

Chcete se připojit k této papežově výzvě? Poprvé se sejdeme v neděli 20.2.2022 po mši sv. v 9 hodin v kostele svaté Markéty. Po společném úvodu se za dodržování platných zdravotních nařízení rozdělíme do menších skupin, ve kterých bude možné vzájemné sdílení a diskuse.

Druhé setkání se uskuteční v neděli 27.3.2022 po mši svaté v 9 hodin. Srdečně zveme i ty, kteří se prvního setkání nezúčastnili!

Na minulé schůzce zazněla tato témata: SPOLEČNÉ SLAVENÍ LITURGIE, VZDĚLÁVÁNÍ, DUCHOVNÍ ŽIVOT, SPOLEČENSTVÍ. Chceme-li být po této neděli o krok dál, měli bychom si říci: co je moje osobní téma? Jak já sám(a) mohu napomoci tomu, aby se uskutečnilo to, co považuji za důležité?

VÝSTUPY Z JARNÍCH SETKÁNÍ SYNODÁLNÍCH SKUPINEK:

SPOLEČNÉ SLAVENÍ LITURGIE

 • Zapojení více lidí do služby lektora.
 • nedělní farní mše v 9 hodin: Bude upřesněno na schůzce lektorů.
 • ostatní farní mše: Deset minut před začátkem bohoslužby přijďte do sakristie a nabídněte se, že byste mohli sloužit jako lektoři. 
 • Zapojení se při vybírání sbírky – lze se přihlásit v sakristii. 
 • Návrh slavit mši svatou 1 – 2x ročně venku – nechceme být uzavřené společenství.

VZDĚLÁVÁNÍ

 • Biblické hodiny – úterý od 19.30h, datum zahájení bude upřesněno. 
 • Lektorát – čtení při bohoslužbě, datum školení bude včas ohlášeno.

DUCHOVNÍ ŽIVOT

 • Modlitební společenství – v současné době modlitba Taizé, termín uváděn na vývěsce a farních stránkách. Lze uvést v život i jinou formu společné modlitby, najde-li se organizátor (spoluúčast na životě církve).
 • Večery chval – i za účasti mladých z Břevnova probíhají ve vhodnějším prostoru kostela sv. Vojtěcha v Dejvicích. Lze se kdykoliv připojit, termíny jsou uvedeny na http://vecerychval.cz/mesto/praha/dejvicke-chvaly

SPOLEČENSTVÍ

 • Farní kafe po nedělní mši svaté v 9 hodin – po covidové pauze obnoveno ve farní chodbě a na faře.
 • Farní výlety a poutě – je o ně zájem. Kdo má nápad, podělte se o něj! Účast je vynikající příležitostí, jak poznat další spolufarníky!

OTEVŘENÝ KOSTEL

 • Zkušební provoz bude probíhat v pátek 14 – 17 hodin. Dobrovolníci vítáni. Když nás bude víc, přidáme další den. Je to příležitost, jak lidem umožnit nahlédnout do kostela a setrvat v tichu. A my je můžeme provázet svou modlitbou.

Vaše podněty, otázky a nabídky zapojení můžete posílat na adresu farní asistentky: jana.csukasova[zavinac]brevnov.cz

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti