Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Tříkrálová sbírka v naší farnosti činí: 60 591Kč. Z vybrané částky získá naše farnost 65 %, z nichž podpoříme Domov sv. Karla Boromejského v Řepích, který poskytuje služby pro seniory, a Misionářky lásky v Kobylisích na péči o lidi bez domova, potřebné a chudé. Podrobné informace o sbírce jsou uvedeny na farní nástěnce a na webových stránkách farnosti. Děkujeme všem, kdo jste sbírku pomohli organizovat a přispěli jste jakoukoli částkou.