Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Od pondělí 14. března 2022 dochází k rozvolňování vládních opatření. V této souvislosti naši biskupové rozhodli následovně: Obnovujeme pozdravení pokoje obvyklou formou podáním ruky, slavnostní přinášení obětních darů a přijímání Eucharistie do úst těm, kdo si tento způsob přejí. Od Velikonoční vigilie vrátíme svěcenou vodu do kropenek vzadu u vchodu. Doba postní ať je dobou návratu do kostelů, k plnohodnotnému prožívání eucharistie. Dále mysleme na svátost smíření (zvláště pokud jsme z nějakého důvodu během pandemie k této svátosti nepřistoupili).   

Pondělí: večer po mši svaté bude úklid kostela, děkujeme, kdo můžete přijít.

Čtvrtek: v 19.30 modlitba Taizé. Můžeme přijít zapálit svíčku za Ukrajinu, budeme se modlit za všechny trpící, za uprchlíky – i oni jsou zváni – za mír v Evropě. Kdo by se chtěl zapojit do zpěvu ve schole, pište předem na farnost@brevnov.cz.  

Sobota: slavnost sv. Josefa, Snoubence Panny Marie. V 11.00 mše svatá na poděkování za dar života (50. narozeniny P. Benedikta). Ranní mše svatá v 7.00 nebude. 

Neděle: mše svatá v 9.00 za + Jana Sokola (k 1. výročí úmrtí) a Jana Patočku (k 45. výročí úmrtí).

V neděli 27. března 2022 po mši svaté v 9.00 se uskuteční druhé setkání synodální cesty v naší farnosti.

Zveme k postní přípravě v naší farnosti. Příprava se nazývá „Ježíš je náš pravý Král.“ Každý týden se můžeme nechat vést dle textu evangelia k branám města Jeruzaléma, kde očekáváme příchod Krále. U domečku (v kostele) je tabule s vysvětlením. Jde o přípravu pro děti, dospívající i dospělé. Můžeme si vždy vyzvednout kartičky (A6) s tématy na ten který týden. Téma II. neděle je: „To je můj vyvolený Syn, toho poslouchejte“ (Lk 9, 35). Na tabuli je také možné v průběhu celé doby postní klást své symbolické pláště a ratolesti na cestě k Jeruzalému.

Postní páteční adorace. Každý pátek v době postní od 19.30 do 20.30. Vždy ve 20.15 je společné zakončení modlitby. Letošní téma je zaměřeno na synodální cestu církve a prosbou za mír na Ukrajině a ve světě.  

V době postní máme myslet na potřebné, i almužna je součástí přípravy na Velikonoce. Vzadu v kostele jsou k dispozici papírové postní kasičky (jako každý rok). Postní almužna letos nabývá nových rozměrů, např. v pomoci Ukrajině. Jako každý rok můžeme na kasičky vyznačit účel, na který chceme, aby peníze byly použity.

Všichni víme o situaci uprchlíků z Ukrajiny. I v naší farnosti se postupně o ně začínáme starat. Děkujeme vám, kdo jste nabídli své domovy k ubytování. Dnešní finanční sbírka je věnována na podporu těchto potřebných.  

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti