Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Od pondělí 14. března 2022 dochází k rozvolňování vládních opatření. V této souvislosti naši biskupové rozhodli následovně: Obnovujeme pozdravení pokoje obvyklou formou podáním ruky, slavnostní přinášení obětních darů a přijímání Eucharistie do úst těm, kdo si tento způsob přejí. Od Velikonoční vigilie vrátíme svěcenou vodu do kropenek vzadu u vchodu. Doba postní ať je dobou návratu do kostelů, k plnohodnotnému prožívání eucharistie. Dále mysleme na svátost smíření (zvláště pokud jsme z nějakého důvodu během pandemie k této svátosti nepřistoupili).   

Pondělí: večer po mši svaté bude úklid kostela, děkujeme, kdo můžete přijít.

Čtvrtek: v 19.30 modlitba Taizé. Můžeme přijít zapálit svíčku za Ukrajinu, budeme se modlit za všechny trpící, za uprchlíky – i oni jsou zváni – za mír v Evropě. Kdo by se chtěl zapojit do zpěvu ve schole, pište předem na farnost@brevnov.cz.  

Sobota: slavnost sv. Josefa, Snoubence Panny Marie. V 11.00 mše svatá na poděkování za dar života (50. narozeniny P. Benedikta). Ranní mše svatá v 7.00 nebude. 

Neděle: mše svatá v 9.00 za + Jana Sokola (k 1. výročí úmrtí) a Jana Patočku (k 45. výročí úmrtí).

V neděli 27. března 2022 po mši svaté v 9.00 se uskuteční druhé setkání synodální cesty v naší farnosti.

Zveme k postní přípravě v naší farnosti. Příprava se nazývá „Ježíš je náš pravý Král.“ Každý týden se můžeme nechat vést dle textu evangelia k branám města Jeruzaléma, kde očekáváme příchod Krále. U domečku (v kostele) je tabule s vysvětlením. Jde o přípravu pro děti, dospívající i dospělé. Můžeme si vždy vyzvednout kartičky (A6) s tématy na ten který týden. Téma II. neděle je: „To je můj vyvolený Syn, toho poslouchejte“ (Lk 9, 35). Na tabuli je také možné v průběhu celé doby postní klást své symbolické pláště a ratolesti na cestě k Jeruzalému.

Postní páteční adorace. Každý pátek v době postní od 19.30 do 20.30. Vždy ve 20.15 je společné zakončení modlitby. Letošní téma je zaměřeno na synodální cestu církve a prosbou za mír na Ukrajině a ve světě.  

V době postní máme myslet na potřebné, i almužna je součástí přípravy na Velikonoce. Vzadu v kostele jsou k dispozici papírové postní kasičky (jako každý rok). Postní almužna letos nabývá nových rozměrů, např. v pomoci Ukrajině. Jako každý rok můžeme na kasičky vyznačit účel, na který chceme, aby peníze byly použity.

Všichni víme o situaci uprchlíků z Ukrajiny. I v naší farnosti se postupně o ně začínáme starat. Děkujeme vám, kdo jste nabídli své domovy k ubytování. Dnešní finanční sbírka je věnována na podporu těchto potřebných.