Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: po večerní mši svaté bude úklid našeho kostela, děkujeme všem, kdo můžete přijít pomoci.

Úterý: v 15.00 mše svatá pro seniory.

Pátek: první v měsíci dubnu, v 17.15 modlitba křížové cesty, po večerní mši svaté následuje adorace, v 19.45 se modlíme společně breviář, ve 20.15 následuje zakončení adorace s rozjímáním podle sv. Edmunda Bojanowskeho: „Starost o děti – budoucnost církve.“ Modlíme se také za synodální cestu a za mír na Ukrajině.

Neděle: mše svatá v 9.00 zaměřena na rodiny s dětmi.

V neděli 10. dubna 2022, dá-li Pán, vstoupíme do Svatého týdne. Mysleme na dobrou přípravu na Velikonoce, především na přijetí svátosti smíření, a to v následujících dnech do Květné neděle.  

Probíhá postní příprava v naší farnosti: „Ježíš je náš pravý Král.“ Každý týden se necháváme vést dle textu evangelia k branám města Jeruzaléma. Téma IV. neděle: Být podobni svému Otci – „Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš nebeský Otec“ (srov. Lk 6, 36). Na tabuli v kostele u domečku je také možné v průběhu celé doby postní klást své symbolické pláště a ratolesti na cestě k Jeruzalému.

Všichni víme o situaci uprchlíků z Ukrajiny. I v naší farnosti se postupně o ně začínáme starat. Děkujeme vám, kdo jste nabídli své domovy k ubytování. Finanční sbírka z předminulé neděle, která činí 36 043Kč, je věnována na podporu těchto potřebných. Děkujeme za pomoc.     

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti