Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Nadace sester Boromejek vyhlašuje sbírku pro pomoc Ukrajině!
Připojte se k nám! Organizujeme materiální pomoc poskytovanou přes Hangáry Goretti a naši nábytkovou banku, zároveň vyhlašujeme sbírku finanční pomoci na náš bankovní účet č. ú.: 1934206349/0800 (do poznámky napište UKRAJINA).