Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Každý pátek v době postní od 19.30 do 20.30 v bazilice

Závěr adorace (20.15) je zaměřen na synodální cestu církve (jednotlivá témata viz níže) a na modlitbu za mír v Evropě, za Ukrajinu…

4. března – svatý Evagrius:

Modlil se, a proto dobře hovořil o církvi

11. března – svatý Rupert z Deutzu:

Ač uprostřed kazů, hájil Boží dobrotu

18. března – svatý Robert Grosseteste:

Bez vzdělání církev odumírá

25. března – svatý Benedikt Josef Labre:

Služba druhým pilířem církve

1. dubna – svatý Edmund Bojanowski:

Starost o děti – budoucnost církve

8. dubna – svatý Felix Capello:

Láska k církvi odpovídá službě bezmocným