Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V neděli 1. května 2022 bude večerní mše svatá posunuta na 17.00. Mši svatou v 17.00 celebruje P. Josef Ptáček, vikář našeho II. pražského vikariátu, u příležitosti 40let existence skautského oddílu Lumturo. Mše svatá v 18.00 nebude.