Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Velikonoční Tridium (15. – 17. dubna), tři dny… Od 24. února máme čerstvou zkušenost, že člověk dokáže změnit svět za mnohem kratší čas. Ale Velikonoce vrací lidem čas. Bůh vrací lidem svůj čas. Už to není sedm dní jako na počátku při Stvoření. Ale jsou to tři dny obnovy, proměny, znovuzrození. Dáme-li si čas, vytvoříme prostor naději. Ta je dnes někdy to jediné, co člověku zbývá. Ale právě v naději se rodí život. Nic není ztraceno… Navraťme se k času, k času Božímu, pak budeme lidmi naděje i v časech zcela lidské beznaděje… 

„Nic se neboj! Já jsem První i Poslední, Živý. Byl jsem mrtev, a hle, jsem živ na věky věků a mám klíče od smrti a hrobu.” (kniha Zjevení 1,17c-18)

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha