Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Bazilika je v tyto dny otevřena ke slavení liturgie a k tiché osobní modlitbě, nikoli za účelem prohlídky kostela.

neděle 10. dubna – Květná neděle

7.30     mše svatá v bazilice s žehnáním ratolestí

9.00     mše svatá v bazilice s žehnáním ratolestí

11.00    mše svatá na Bílé Hoře s žehnáním ratolestí

17.15    modlitba křížové cesty v bazilice

18.00    mše svatá v bazilice

úterý 12. dubna – úterý Svatého týdne

7.00     mše svatá v bazilice

15.00    mše svatá v bazilice pro seniory

18.00    mše svatá v bazilice s udělováním oleje

            katechumenů třem čekatelům iniciačních svátostí

čtvrtek 14. dubna – Zelený čtvrtek

Ranní bohoslužba v bazilice nebude.

(Mše k svěcení olejů se koná jen v katedrálách.)

Bazilika je po celý den uzavřena, v tento den se nezpovídá.

      17.00    mše svatá na památku Večeře Páně na Bílé Hoře

      18.00    mše svatá na památku Večeře Páně v bazilice

V bazilice je možnost soukromé adorace do 24.00.

pátek 15. dubna – Velký pátek (den přísného postu)

V bazilice je možnost soukromé adorace od 8.00 do 21.00.

      15.00    velkopáteční obřady v bazilice

      17.00    velkopáteční obřady na Bílé Hoře

      19.00    denní modlitba církve v bazilice

– modlitba se čtením Bílé soboty

V tento den se nezpovídá.

sobota 16. dubna – Bílá sobota

V bazilice je možnost soukromé adorace od 8.00 do 12.00.

20.00   velikonoční vigilie na Bílé Hoře

20.30   velikonoční vigilie v bazilice s udělováním

            iniciačních svátostí třem katechumenům

V tento den se nezpovídá.

neděle 17. dubna – slavnost Zmrtvýchvstání Páně

      8.00     mše svatá v bazilice s žehnáním pokrmů

      10.00    mše svatá v bazilice s žehnáním pokrmů

      11.00     mše svatá na Bílé Hoře s žehnáním pokrmů

      18.00    mše svatá v bazilice

V tento den se nezpovídá.

pondělí 18. dubna – Velikonoční pondělí

7.30     mše svatá v bazilice

9.00     mše svatá v bazilice zaměřená na děti

11.00    mše svatá na Bílé Hoře

18.00    mše svatá v bazilice

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti