Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Neděle Dobrého pastýře. Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu.

Pondělí: po večerní mši svaté se koná úklid našeho kostela, děkujeme všem za pomoc.

Čtvrtek: svátek Výročí posvěcení katedrály. 

Sobota: farní pouť do kostela sv. Havla v Poříčí nad Sázavou. Mše svatá začíná ve 13.30. Po mši svaté bude možnost společného agapé před kostelem. Bližší informace sledujte na internetu, vytištěné průvodce jsou k dispozici na faře.

Neděle: Misijní neděle – Na světě nejsme sami. Benefiční akce našich skautských oddílů Jeleni a Arachné. Celý program začíná mší svatou v 9.00, po mši svaté navazuje agapé před kostelem. Vybrané peníze poputují opět do stacionáře ve středoafrickém Bozoum. Odpoledne v 16.00 se koná na Bílé Hoře koncert nazvaný „Pocta Antonínu Dvořákovi,“ Magdalena Kulhanová – soprán, Marek Čihař – varhany.

Celý měsíc květen se zvláště obracíme k Matce Boží Panně Marii. Společná modlitba litanií bude vždy v úterý po odpolední mši svaté v 15.00.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti