Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Minulou neděli jsme prožili benefici našich skautských oddílů Jeleni a Arachné. Na podporu stacionáře ve středoafrickém Bozoum jsme vybrali 68 543Kč. Všem dárcům a podporovatelům Misijní neděle děkujeme!