Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Den modliteb za pronásledované křesťany.

Minulou neděli proběhla benefice našich skautských oddílů Jeleni a Arachné: „Na světě nejsme sami.“ Pro stacionář ve středoafrickém Bozoum jsme vybrali 68 543Kč. Děkujeme všem dárcům.

Pondělí: po večerní mši svaté se koná úklid našeho kostela. Děkujeme všem, kdo mohou přijít pomoci.

Úterý: v 15.00 mše svatá pro seniory, po mši svaté zpíváme litanie k Panně Marii.

Středa: památka sv. Bedy Ctihodného, kněze. Mše svatá v 7.00 nebude. V 11.00 pohřeb br. Aleše Vandrovce OSB.  

Čtvrtek: Slavnost Nanebevstoupení Páně. Zasvěcený svátek. Začíná poslední část doby velikonoční, devítidenní novéna k Duchu svatému, letos v naší farnosti na téma: „Povolání v církvi.“ Každý den od 26. května do 3. června včetně vždy ve 20.00 v bazilice. 

Neděle: při mši svaté v 9.00 první svaté přijímání.  

Úterý 31. května 2022: v 19.00 biblická hodina ve Vojtěšce.