Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Při dvou jarních setkáních byla diskutována různá témata, některá z nich mají již konkrétnější výstupy.

SPOLEČNÉ SLAVENÍ LITURGIE

  • Zapojení více lidí do služby lektora (nedělní farní mše v 9 hodin: způsob přihlášení se ke službě bude upřesněn na schůzce lektorů; ostatní farní mše: deset minut před začátkem bohoslužby přijďte do sakristie a nabídněte se, že byste mohli sloužit jako lektoři). 
  • Zapojení se při vybírání sbírky – lze se přihlásit v sakristii. 
  • Návrh slavit mši svatou 1 – 2x ročně venku – nechceme být uzavřené společenství.

VZDĚLÁVÁNÍ

  • Biblické hodiny – úterý od 19.30 h, datum zahájení bude upřesněno. 
  • Lektorát – čtení při bohoslužbě, datum školení bude včas ohlášeno.

DUCHOVNÍ ŽIVOT

  • Modlitební společenství – v současné době modlitba Taizé, termín uváděn na vývěsce a farních stránkách. Lze uvést v život i jinou formu společné modlitby, najde-li se organizátor (spoluúčast na životě církve).
  • Večery chval – i za účasti mladých z Břevnova probíhají ve vhodnějším prostoru kostela sv. Vojtěcha v Dejvicích. Lze se kdykoliv připojit, termíny jsou uvedeny na http://vecerychval.cz/mesto/praha/dejvicke-chvaly

SPOLEČENSTVÍ

  • Farní kafe po nedělní mši svaté v 9 hodin – po covidové pauze obnoveno ve farní chodbě a na faře.
  • Farní výlety a poutě – je o ně zájem. Kdo má nápad, podělte se o něj! Účast je vynikající příležitostí, jak poznat další spolufarníky!

OTEVŘENÝ KOSTEL

  • Zkušební provoz bude probíhat v pátek 14 – 17 hodin. Dobrovolníci vítáni. Když nás bude víc, přidáme další den. Je to příležitost, jak lidem umožnit nahlédnout do kostela a setrvat v tichu. A my je můžeme provázet svou modlitbou.

Vaše podněty, otázky a nabídky zapojení můžete posílat na adresu farní asistentky: jana.csukasova[zavinac]brevnov.cz