Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Při mši svaté v 9.00 zakončení školního roku, mše svatá zaměřena na děti, po mši svaté farní piknik za Vojtěškou z vlastních zásob, pití bude zajištěno. Večerní mše svatá v 18.00 je za + Kryštofa Dientzenhofera, v předvečer 300. výročí úmrtí. 

Pondělí: památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa. Po večerní mši svaté úklid našeho kostela. Děkujeme všem, kdo můžete přijít.

Úterý: památka sv. Aliose Gonzagy, řeholníka. Večerní mše svatá za + P. Aloise Kánského, našeho kaplana v 80. letech.  v 19.00 biblická hodina ve Vojtěšce, setkání nad Ježíšovým Kázáním na hoře.

Čtvrtek: slavnost Narození sv. Jana Křtitele.

Pátek: slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Ranní mše svatá v 7.00 nebude. Večerní mši svatou celebruje Mons. Pavel Posád, z jehož rukou přijme jáhenské svěcení náš br. Bruno Maria Giacintov. Mysleme v modlitbě na něj i celou naši klášterní komunitu.

Neděle: v 19.30 v bazilice modlitba v duchu komunity Taizé.

Od pondělí 27. června 2022 začíná letní pořad bohoslužeb: Po, St, Pá pouze večerní mše svatá; Út, Čt pouze ranní mše svatá. Víkendy zůstávají beze změny.

Středa 29. června 2022: slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů. V 19.00 mše svatá na zahájení letních táborů našich skautských oddílů.

Sobota 2. července 2022: Ranní mše svatá v 7.00 nebude. V katedrále inaugurace nového arcibiskupa Jana Graubnera, mše svatá začíná v 10.00. Zároveň se při mši svaté setkáme s naším novým apoštolským nunciem Judou Thadeusem Okolo. Podpořme modlitbou našeho nového arcibiskupa i nuncia.