Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dnes večer v 19.30 v bazilice modlitba v duchu komunity Taizé.

Od pondělí začíná letní pořad bohoslužeb: Po, St, Pá pouze večerní mše svatá; Út, Čt pouze ranní mše svatá. Víkendy zůstávají beze změny.

Úterý: památka sv. Ireneje, biskupa, mučedníka a učitele církve.

Středa: slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů. Mše svaté jsou pouze večer: v 18.00, v 19.00 mše svatá na zahájení letních táborů našich skautských oddílů.

Pátek: první v měsíci, po večerní mši svaté následuje eucharistická adorace, v 19.45 se společně modlíme kompletář a ve 20.30 svátostné požehnání.

Sobota: ranní mše svatá v 7.00 nebude. V katedrále inaugurace nového arcibiskupa Jana Graubnera, mše svatá začíná v 10.00. Zároveň se při mši svaté setkáme s naším novým apoštolským nunciem Judou Thadeusem Okolo. Podpořme modlitbou našeho nového arcibiskupa i nuncia. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha