Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Srdečně vás zveme k dalším modlitbám Taizé do naší basiliky sv. Markéty 26.6.2022 od 19:30 hod.