Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V pátek proběhla Noc kostelů. Přivítali jsme 602 návštěvníků. Děkujeme všem dobrovolníkům za pomoc.

Pondělí: památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve.

Středa: památka sv. Víta, mučedníka, patrona naší katedrály, patrona mládeže. Poslední den výuky náboženství v naší farnosti.

Čtvrtek: slavnost Těla a Krve Páně. Po večerní mši svaté bude krátká moderovaná adorace.

Neděle: při mši svaté v 9.00 zakončení školního roku, mše svatá zaměřena na děti, po mši svaté farní piknik za Vojtěškou z vlastních zásob, pití bude zajištěno. 

Úterý 21. června 2022: v 19.00 biblická hodina ve Vojtěšce, setkání nad Ježíšovým Kázáním na hoře.

Pátek 24. června 2022: slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Večerní mši svatou celebruje Mons. Pavel Posád, z jehož rukou přijme jáhenské svěcení náš br. Bruno Maria Giacintov. Mysleme v modlitbě na něj i celou naši klášterní komunitu.

Neděle 26. června 2022: v 19.30 v bazilice modlitba v duchu komunity Taizé.