Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: po večerní mši svaté se koná úklid našeho kostela, děkujeme všem, kdo můžete pomoci s údržbou kostela. 

Pátek: svátek sv. Marie Magdalény. V 19.00 mše svatá na zakončení letních táborů našich skautských oddílů.

Sobota: svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy.

Neděle: Světový den seniorů. Vyhlášený papežem Františkem k úctě k seniorům a prarodičům. Jedná se vždy o čtvrtou neděli v červenci v okruhu památky rodičů Panny Marie sv. Jáchyma a Anny. Motto letošního druhého Světového dne je citát z žalmu 92.: „Ještě ve stáří budou přinášet užitek“ (Žalm 92, 15).  

Blíží se nutná generální rekonstrukce ozvučení, stávající systém je na pokraji svým možností vůči potřebám našeho kostela. A také nás čeká instalace pevného video-systému pro pravidelný internetový přenos z baziliky. Sledujte, prosíme, další informace, které budou průběžně zveřejňovány.