Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve. Po večerní mši svaté se koná úklid našeho kostela. Děkujeme všem, kdo mohou přijít pomoci.   

Středa: večerní mše svatá za + Jana Holuba, skauta a našeho ministranta. 

Čtvrtek: památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze.

Pátek: památka Posvěcení římské baziliky Panny Marie. První pátek v měsíci, po mši svaté bude eucharistická adorace, ve 20.30 svátostné požehnání.

Sobota: svátek Proměnění Páně. Mše svaté v 7.00 a v 18.00.

Od 9. do 14. srpna 2022 se koná Celostátní setkání mladých v Hradci Králové, modleme se za zdárný průběh a Boží požehnaní pro duchovní setkání naší mládeže. Účastní se i náš br. Bruno Maria OSB.    

Blíží se pouť na Bílé Hoře v neděli 14. srpna 2022. V 11.00 mše svatá, celebruje arciopat Prokop; 12.30 komentovaná prohlídka poutního areálu; 16.00 divadelní inscenace Santini-Deník, alegorie na téma hledání dokonalosti; 17.30 mariánská pobožnost v kostele se slovem abatyše Francescy a s varhanními improvizacemi Marka Čihaře; 19.30 nešpory v kostele.      

V pondělí 8. srpna 2022 začne v bazilice nutná rekonstrukce ozvučení, stávající systém je na pokraji svých možností vůči potřebám liturgickým i jiným.   A také nás čeká instalace pevného video-systému pro pravidelný internetový přenos z baziliky.