Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pojďme poděkovat za letní táboření našich skautských oddílů Jeleni a Arachné. Letos vše zkomplikovaly četné přívalové srážky koncem června, hlavně především u Arachné, kde voda smetla vše. Situace byla opravdu kritická, naštěstí počítáme pouze hmotné ztráty, ty ale u některých nebyly malé. Obtížný začátek stmelil děti, mládež i rodiče a přinesl jednu velkou zkušenost Boží ochrany a vedení. Poprosme o zdárný závěr letního skautování u Prachatic. Po návratu obou oddílů poděkujeme za vše 22. července 2022 v 19.00 při mši svaté v bazilice svaté Markéty.