Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Výuka bude probíhat opět ve středy. Předpokládaný termín prvního setkání bude 14. 9. 2022, případné změny prosím sledujte na farních stránkách.

ROZVRH:

Sedmikrásek (setkávání rodičů a dětí): fara, 15:30 – 17:00 (Petra Hálková, Hanka Adamusová)

Hvězdičky (1. třída): Vojtěška sál, 15:30 – 16:20 (tým katechetek) – nové předškolní děti pouze po domluvě!

Poutníci (2. + 3. třída): farní místnost (vchod přes mostek), 15:30 – 16:20 (Jana Csukásová)

4. třída: Vojtěška vlevo, 15:30 – 16:20 (Renátka Kočembová)

5. třída: Vojtěška vpravo, 15:30 – 16:20 (br. Martin Ševeček OSB)

6. třída: učebna ve farním křídle (vchod přes mostek), 15:30 – 16:20 (Hela Zemanová)

7. + 8. třída: Vojtěška vpravo, 17:20 – 18:00 (br. Bruno Giacintov OSB)

SŠ: učebna ve farním křídle (vchod přes mostek), 16:30 – 17:15 (Marie Jakešová, Milan Vojáček)

Dále navazují:

Scholinka (od 4 let do 2. třídy ZŠ včetně): Vojtěška sál nahoře, 16:30 – 17:00

Schola (3. – 7. třída): Vojtěška vlevo dole, 16:30 – 17:20 (Majda Saláková)

PŘIHLÁŠKY + PŘÍSPĚVEK:

I na další školní rok je třeba vyplnit přihlášku. Lze ji stáhnout zde nebo si vzít v papírové podobě vzadu v kostele. Přihlášku prosím odevzdejte do NEDĚLE 4. 9. 2022 do sakristie nebo ji alespoň pošlete elektronicky na adresu nabo.brevnov[zavinac]gmail.com. Prosíme o dobrovolný příspěvek 300,-/dítě na pomůcky a činnost skupinky. Příspěvek předejte příslušnému katechetovi.

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY:

  • Ve školním roce 2022/2023 nebude probíhat společná příprava dětí k prvnímu přijetí svátosti smíření a svátosti eucharistie. (Je dobré, aby dítě před touto přípravou už absolvovalo alespoň jeden rok katecheze v naší nebo jiné farnosti.)
  • Velmi prosíme, sestavte dětem program tak, aby se nestávalo, že budou pravidelně chodit pozdě nebo naopak odcházet dřív. Je to velmi náročné jak pro katechetu, tak pro dítě, které buď přijde o úvod do tématu nebo naopak nemá možnost téma dostatečně prožít. Děkujeme!

Případné dotazy posílejte prosím na nabo.brevnov[zavinac]gmail.com.

Děkuji a přeji požehnané prázdniny!

Jana Csukásová, farní asistentka