Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V neděli 4. září 2022 vykonáme sbírku na rodinu v těžké životní situaci. Náhle zemřel tatínek tří malých dětí, patří do naší farnosti, bydlí na Petřinách. Dvě děti zde přistoupily nedávno k 1. svatému přijímání. Je možno přispět v hotovosti po všech bohoslužbách, nebo na účet farnosti – do zprávy pro příjemce je nutné napsat: „dar rodina“

Děkujeme za jakékoli dary a modlitby.