Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Mše svatá v 9.00 je zaměřena na děti, zahajujeme školní rok, děti dostanou první památky na nedělní evangelium pro letošní pastorační rok, na konci poprosíme o požehnání pro děti i pedagogy. Dnešní den je také termín odevzdání přihlášek na výuku náboženství, přihlášky je možno odevzdat vytištěné do sakristie nebo elektronicky zaslat na adresu výuky náboženství. Poprvé se při výuce setkáme 14. září 2022.

Úterý: v 19.00 setkání na Biblí ve Vojtěšce, pokračujeme v Horském kázání. Zároveň je v 19.00 v Tereziánském sále koncert z cyklu Břevnovská nocturna. 

Středa: v 18.00 mše svatá za zemřelé manžele Josefa a Janu Hurtovi, naše farníky, kteří nás opustili oba v nedávné době.

Čtvrtek: svátek Narození Panny Marie.

Probíhá rekonstrukce ozvučení naší baziliky a instalace systému pro internetový přenos, základní práce jsou již hotovy. Zvuk se bude ještě během několika týdnů ladit. A čekáme na dodávku části techniky pro video systém (např. kamera na kůr pro varhaníka). Bude následovat také dokončení některých zednických a malířských prací.

V pondělí 5. září 2022 začne nutná základní oprava dřevěného zádveří bočního vchodu kostela (vchod obvykle užívaný).

V pondělí 12. září 2022 začne výměna střešní krytiny na bočních křídlech farního pavilonu Vojtěška. 

Tuto neděli vykonáme sbírku na rodinu v těžké životní situaci. Náhle zemřel tatínek tří malých dětí, patří do naší farnosti, bydlí na Petřinách. Dvě děti zde přistoupily nedávno k 1. svatému přijímání. Je možno přispět v hotovosti po všech bohoslužbách, nebo poslat peníze na farní účet, do zprávy pro příjemce je třeba napsat: „dar rodina“

Děkujeme za jakékoli dary a modlitby.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha