Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Po mši svaté 9.00 se koná (konal) kurz pro lektory. Pozvání pro všechny, kdo již při bohoslužbách se zapojují do lektorské služby i pro ty, kdo se nově chtějí zapojit. Služba lektora – čtení z Písma při mši svaté – je výsadou laiků a bez nich není možné slavit liturgii v náležité podobě.

Pondělí: památka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků. Po večerní mši svaté se koná úklid kostela, děkujeme všem, kdo můžete přijít pomoci.

Úterý: Památka sv. Vincence z Pauly, kněze.

Středa: slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa. Mše svaté v 7.00 a v 18.00. Národní pouť ve Staré Boleslavi, mše svatá začíná v 10.00. I letos naši skauti a skauty pomáhají s organizací a drží čestnou stráž při ostatcích sv. Václava. 

Čtvrtek: svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů.

Pátek: památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve.  

Sobota: památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve.

V pátek 30. září 2022 tomu bude 15let od požehnání našich nových varhan. K této příležitosti jsme připravili koncert v sobotu 1. října 2022 v 19.00. V neděli 2. října 2022 poděkujeme při mši svaté v 9.00. Nebudeme slavit pouze 15let varhan, ale ještě jedno polokulaté výročí, které ať je pro zúčastněné překvapením. Obě výročí také oslavíme v neděli 2. října po mši svaté v 9.00 při společném agapé. Prosíme, kdo můžete přinést něco k pohoštění, děkujeme.    

V neděli 4. září 2022 jsme vykonali sbírku na rodinu v těžké životní situaci. Náhle zemřel tatínek tří malých dětí, patří do naší farnosti. Celková částka, která se skládá z hotovosti a příspěvků na farní účet, činí: 260 270 Kč a 100EUR. Děkujeme za vaši štědrost a modlitby. V úterý byla rodině předána hotovost a ve čtvrtek odeslány peníze z farního účtu. Vdova a maminka dětí vzkazuje: „Veliké poděkování všem! Budu se za všechny (rodiny) modlit, ať jim Bůh dá velké požehnání. Určitě také mají mnozí velké trápení, a ještě i tak dokáží být tak štědří.“