Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Sestry benediktinky zvou v neděli 11. září 2022 v 16.00 do kostela Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře na koncert nazvaný Pocta Antonínu Dvořákovi. Zazní Biblické písně v podání sopranistky Magdaleny Kulhanové a varhaníka Marka Čihaře. Vstupné dobrovolné.