Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Možnost duchovní obnovy se nabízí v Dejvicích s P. Michaelem Němečkem. Více ZDE