Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Přicházíme na naše hřbitovy, abychom vzpomínali, abychom se modlili za naše zemřelé. Klademe na hroby svíce, které nám mají připomínat světlo věčné. Všichni jsme povolání žít ve světle. Letos, v době války, zvláště ve světle naděje. Žít tak, abychom směřovali tam, kde už nebude tmy ani zármutku, to může být povzbuzení pro tyto dny…

Já jsem ta cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. (Janovo evangelium 14, 6)