Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Milí farníci, zveme na pěší výlet Roztoky – Levý Hradec – Úholičky. Cesta je dlouhá asi 8 km, v terénu, potkáme pěkné přírodní hřiště, obří houpačku i hospodu.

Sraz: 22.10. v 10:10 na nádraží PODBABA
Odjezd: 10:20 směr Roztoky Žalov
Kontakt: Jan Hrdý (777 18 55 17)