Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

S podzimem vychází další tištěný Benediktinský občasník, je k dispozici vzadu v bazilice u tiskovin. Najdete v něm mj. vzpomínku na br. Aleše Vandrovce OSB, ohlédnutí za Setkáním mládeže v Hradci Králové…