Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dnes poděkujeme při mši svaté v 9.00 za 31let služby našeho sbormistra pana Adolfa Melichara. Děkujeme za jeho obětavost a vedení sboru po tak dlouhou dobu a přejeme Boží požehnání všude tam, kde bude působit.

Pondělí: památka sv. Vintíře, poustevníka, břevnovského patrona. Po večerní mši svaté se koná úklid kostela po Posvícení, děkujeme všem, kdo můžete přijít pomoci.

Úterý: památka sv. Jana XXIII., papeže. v 19.00 ve Vojtěšce se koná další setkání nad Biblí.

Středa: památka sv. Radima, biskupa, bratra sv. Vojtěcha.

Čtvrtek: v 19.30 se koná koncert v bazilice v rámci hudebního festivalu Jana Dismase Zelenky. Vystoupí německý varhaník Tobias Lindner a Schola Gregoriana Pragensis.

Sobota: památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve.

Neděle: při mši svaté v 9.00 je připravena katecheze pro děti. 

V úterý 18. října 2022 na svátek sv. Lukáše, patrona lékařů, se koná pouť lékařů a zdravotníků do katedrály, mši svatou v 18.00 celebruje pomocný biskup Zdenek Wasserbauer.

V sobotu 22. října 2022 se koná pěší farní výlet Roztoky-Levý Hradec-Úholičky, asi 8km. Oznamujeme až dnes, iniciativa vznikla teprve nedávno, kdo se chcete připojit, podrobnosti jako vždy na našich informačních místech.

Naše farní charita pořádá sbírku funkčních dioptrických brýlí pro humanitární pomoc v zemích třetího světa. Jsou určené těm, kdo si nové brýle nemohou dovolit. Brýle můžete odkládat do označené krabice v bazilice na stole v zadní části kostela. Brýle, prosíme, noste zabalené v měkkém materiálu, aby nedocházelo ke zbytečnému poškození. Děkujeme, že o této pomoci potřebným informujete i své blízké a známé.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha