Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Zveme se adventní zastavení v modlitbě a zpěvech Taizé 20. prosince 2022 v 19.45 v bazilice sv. Markéty.