Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Ve dnech 5. – 12. února 2023 se v Praze koná kontinentální shromáždění Synody (2021−2024). Delegáti tohoto setkání, biskupové a laici z evropských zemí, budou slavit mši svatou v naší bazilice na náš řeholní svátek sv. Scholastiky, sestry sv. Benedikta, v pátek 10. února v 18.00. Více ZDE.