Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V pondělí 27. března 2023 v 19.45 v bazilice zveme na postní zastavení, modlitbu, ztišení, zpěv… v duchu komunity Taizé.