Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Už tuto neděli 5. března 2023 po mši svaté v 9.00 jsou zváni všichni, kdo by se chtěli zapojit do čtení z Písma při eucharistii. Jde o další z řady setkání, tentokráte zaměřeno na praktická cvičení. Zapojit se do čtení znamená utvářet naše společné liturgické slavení neděle. Pokojnou postní neděli!