Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Za zavřenými dveřmi se děje vždy to, co podléhá tajemství. Tak se ukazuje Zmrtvýchvstalý učedníkům, ve skrytosti, protože jde o setkání s tajemstvím života a smrti, lásky a zrady, víry i nedůvěry…

Děkujte, protože Jeho milosrdenství je stálé… (srov. Žalm 118)