Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Děkujeme všem, kdo jste se jakkoli zapojili a zapojujete do slavení liturgie letošních Velikonoc, děkujeme také vám, kdo jste se zapsali na adorace v průběhu Tridua. 

Pondělí velikonoční: pořad bohoslužeb jako v neděli, v 9.00 mše svatá zaměřená na rodiny s dětmi. Přede mší svatou v 17.25 společná modlitba růžence, po mši svaté úklid kostela, děkujeme, kdo můžete přijít. 

Úterý velikonoční: v 15.00 mše svatá za měřená na seniory, v 19.00 zveme na další setkání nad Biblí ve Vojtěšce. V 19.00 v Tereziánském sále začíná koncert z cyklu Břevnovská nocturna. 

Neděle Oktávu velikonočního, Neděle Božího milosrdenství: mše svatá v 9.00 s katechezí pro děti. A zveme na večerní mši svatou v 18.00, při níž budou uděleny iniciační svátosti jednomu dospělému katechumenovi.

V sobotu 22. dubna 2023 oslavíme 1050let od založení pražské arcidiecéze, mše svatá, které bude předsedat arcibiskup Jan v katedrále ke cti sv. Vojtěcha, začíná v 10.00.

V neděli 23. dubna 2023 mše svatá v 9.00 spojená s udílením svátosti křtu. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha