Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V pondělí 15. května 2023 v 19.45 zveme do baziliky na velikonoční modlitbu se zpěvy, četbou Písma, prosbami, ztišení…