Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V pondělí 12. června 2023 se koná v naší farnosti pro všechny řidiče automobilů a motocyklů

aneb

„svatý Kryštof hlídá, radí, informuje“

18.00 mše svatá v bazilice ke cti sv. Kryštofa

19.45 požehnání před bazilikou řidičům na cesty

19.00 školení (místnost bude upřesněna dle zájmu)