Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

18. – 26. května 2023 ve 20.00 v bazilice

Blíží se slavnost Letnic, Seslání Ducha svatého. Jde o třetí veliký den naší víry – Hod Boží Svatodušní. Letnicím předchází 9 dní přípravy. Novéna – z lat. novem – devět. Jedná se o devět po sobě jdoucích dní inspirovaných biblickou událostí, kdy po Ježíšově nanebevstoupení apoštolové setrvávali na modlitbách devět dní, pak na ně sestoupil Duch svatý (Sk 1, 14).

Večer ztišení, modlitby, zpěvů, úvahy…

1. den – 18. května – Duch síly – Sk 1, 5.8

2. den – 19. května – Duch pravdy – Jan 16, 13 – 14

3. den – 20. května – Pomocník v modlitbě – Řím 8, 26 – 27

4. den – 21. května – Duch Utěšitel – Jan 14, 16 – 19

5. den – 22. května – Duch svobody – Gal 4, 4 – 7a; 2Kor 3, 17

6. den – 23. května – Duch svatosti – Jan 7, 37 – 39

7. den – 24. května – Boží láska – Řím 5, 2.5

8. den – 25. května – Duch jednoty – Ef 4, 4 – 5; Gal 3, 27.28b

9. den – 26. května – Přijď, Duchu svatý – Sk 2, 1 – 4