Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Zveme na předprázdninovou modlitbu, ztišení, zpěvy v duchu komunity ve francouzském Taizé. Těšíme se na setkání v pondělí 26. června 2023 ve 19.45 v bazilice.

Kdo by se chtěl připojit ke schole zpěvem či s hudebními nástroji, můžete psát na mail: simon.marusiak@gmail.com