Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Končíme pastorační rok, je závěr školního roku, slyšíme o povolání, Ježíš nás zase volá… jsme zase o krok dál! Jsme? Určitě. Důležité je, kterým směrem. Jestli k sobě navzájem, pak je to dobré vysvědčení… 

Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte (Matouš 10, 8)