Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Končíme pastorační rok, je závěr školního roku, slyšíme o povolání, Ježíš nás zase volá… jsme zase o krok dál! Jsme? Určitě. Důležité je, kterým směrem. Jestli k sobě navzájem, pak je to dobré vysvědčení… 

Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte (Matouš 10, 8) 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha