Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dnes při mši svaté v 9.00 uděluje svátost biřmování v naší farnosti Mons. Zdenek Wasserbauer. Mysleme na naše biřmovance v modlitbě. Večerní mše svatá v 18.00 bude doprovázena gregoriánským chorálem a v 19.30 se koná koncert k 110. výročí narození arciopata Anastáze Opaska.

Děkujeme všem, kdo jste připravovali letošní Noc kostelů v naší farnosti, zvláště všem dobrovolníkům. Naši baziliku navštívilo 591 lidí.

Pondělí: po večerní mši svaté bude úklid kostela, děkujme všem, kdo můžete pomoci.

Úterý: památka sv. Norberta, biskupa. Nebude večerní mše svatá z důvodu konání benefičního koncertu pro klášter v Drastech. Večer v 19.00 zveme do Vojtěšky na setkání nad Písmem svatým.

Čtvrtek: slavnost Těla a Krve Páně.

Neděle: při mši svaté v 9.00 přijmou dvě děti v naší farnosti svátost Eucharistie, první svaté přijímání.

V pondělí 12. června 2023: v 18.00 mše svatá ke cti sv. Kryštofa, patrona motoristů a všech cestujících. Po mši svaté před bazilikou požehnání všem řidičům a v 19.00 školení řidičů auto/moto (místo konání bude upřesněno, lektoruje náš farník Václav Šťastný).

V pátek 16. června 2023: slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně. Večerní mši svatou doprovodí náš chrámový sbor.

V neděli 18. června 2023: mše svatá v 9.00 zaměřena na děti k zakončení školního (a pastoračního roku) roku. Po mši svaté dle počasí piknik za Vojtěškou, každý si donese své vlastní občerstvení, nápoje budou zajištěny.

Děkujeme všem, kdo jste se jakkoli zapojili do přípravy a realizace Misijní neděle. V průběhu celého dne jsme vybrali na pomoc dětského stacionáře v africkém Bozoum 83 233Kč. Děkujeme všem dárcům!

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha