Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Od pondělí 26. června 2023 včetně přecházíme na letní pořad bohoslužeb. 

Pondělí, středa, pátek pouze večerní mše svatá v 18.00 včetně zpovídání. 

Úterý, čtvrtek pouze ranní mše svatá v 7.00, nezpovídá se. 

Sobota a neděle jsou beze změn.