Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pořad bohoslužeb u sv. Markéty přes prázdniny! Po, St, Pá pouze večerní mše svatá v 18.00; Út, Čt pouze ranní mše svatá v 7.00. Víkendy zůstávají beze změny.

Pondělí: po večerní mši svaté se koná úklid kostela, děkujeme všem, kdo můžete přijít. 

Úterý: slavnost sv. Benedikta, opata, zakladatele našeho řádu, patrona Evropy. Mše svaté v 7.00 a mimořádně také v 18.00.

Čtvrtek: poutní slavnost sv. Markéty, panny a mučednice, patronky baziliky. Mše svaté v 7.00 a mimořádně také v 18.00.

Sobota: památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve.

V sobotu 22. července 2023 v 19.00 bude mše svatá na zakončení letních táborů našich skautských oddílů s prosbou o požehnání na další prázdninové cesty.

Mládež naší farnosti se připravuje na cestu do Portugalska na Světové dny mládeže 2023 v Lisabonu ve dnech 1. až 6. srpna 2023. Mysleme na všechny v modlitbě. Sledujte naše informační místa. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha