Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Z naší Břevnovské farnosti na toto setkání mladých věřících z celého světa vyráží sedmičlenná skupina. 

Zúčastníme se rovněž tzv. „Dnů v diecézi“ ve městě Porto mezi dny 26. – 31. července 2023. Během nich se jednak víc poznáme s ostatními českými poutníky a taky díky ubytování v rodinách nahlédneme pod pokličku života a kultury v Portugalsku.

Samotné setkání pak začne v hlavním městě Lisabonu 1. srpna 2023 zahajovací mší svatou s místním arcibiskupem. Svatý Otec pak přiletí ve čtvrtek 3. srpna 2023. Hlavní body společného programu budou: 

Pátek 4. srpna Křížová cesta
Sobota 5. srpna Společná vigilie
Neděle 6. srpna Slavnostní závěrečná mše svatá

Do Portugalska nejedeme jako turisté, ale jako poutníci. Proto rádi
přijmeme i vaše nejrůznější úmysly, které během setkání zahrneme do
svých modliteb. Můžete je napsané nosit do sakristie nebo vkládat vzadu
v kostele do krabice, příp. poslat na email cameronm@seznam.cz.

Samozřejmě budeme velmi vděčni za vaše modlitební doprovázení.

br. Bruno Maria OSB

Fotogalerie z požehnání v neděli 23.7.2023.