Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

„Dobře využívejte času“ (Ef 5, 16). Nemáme nic jiného než čas, který všem odpočítává stejně. V dobách utrpení a nesvobody je nadějí pro zkoušené. V dobách svobody je příležitostí správně se rozhodovat a moudře rozlišovat. Křesťané mají ještě jeden rozměr času, který nazýváme kairos, tzn. příhodný okamžik (k rozhodnutí) k dobru, lásce, pochopení… Kdykoli a kdekoli, nikdo nám ho nemůže vzít…

Kdysi jste byli tmou, ale teď jste světlem v Pánu (list Efesanům 5, 8)