Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Ve spolupráci s benediktinským klášterem pořádáme v naší farnost tři typy programů pro školní skupiny:

1. Interaktivní programy pro děti z mateřských a základních škol (a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií):

Setkání jsou koncipována na jednu až dvě vyučovací hodiny, vždy pro jednu třídu, a konají se buď v pavilonu Vojtěška nebo ve farních prostorách.

2. Prohlídka venkovního areálu spojená s hrou:

3. Prohlídky břevnovského kláštera:

Bližší informace najdete zde.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha